hộp cơm hâm nóng| đèn sưởi| kính màu| toyota hilux| toyota hilux 3.0g

Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Trang chủ

5 năm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học quản lý giáo dục (9/1/2008 - 9/1/2013)

Những thành quả đạt được trong 5 năm qua của Viện NCKH Quản lý giáo dục trước hết thuộc về các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã hình thành một hướng đi đúng đắn về NCKH QLGD của Học Viện QLGD, là sự ủng hộ và khích lệ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho NCKH của Học Viện QLGD, sự tin tưởng và hỗ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hữu quan, các cộng tác viên và đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, viên chức của Viện trong chặng đường đầu tiên đầy thử thách.

Tin tức & sự kiện

 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 14-03-2014

          Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2015, như sau: (Download tệp đính kèm)  

 • Giáo dục trực tuyến mở - Cơ hội và thách thức 13-01-2014

  Chủ đề: “Giáo dục trực tuyến mở - Cơ hội và thách thức” Thời gian: Ngày 15/1/2014 Chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Giao Báo cáo viên: TS. Giáp Văn Dương  

 • Hội thảo khoa học thường niên của Viện nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục năm 2013 19-11-2013

  Chủ đề: “Phát triển năng lực người cán bộ quản lý trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2013, này 15/11/2013, Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo thường niên với chủ đề “Phát triển năng lực người cán bộ quản lý trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”. Chủ đề Hội thảo hướng đếnNghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

 • Tiếp cận giáo dục hướng nghiệp trong điều kiện mới 20-06-2013

    Chủ đề: “Tiếp cận giáo dục hướng nghiệp trong điều kiện mới” Thời gian: Ngày 19/6/2013 Chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Giao Báo cáo viên: GS. TS. Tô Xuân Dân

 • Đầu tư cho giáo dục tiểu học: Quan niệm và giải pháp 17-05-2013

    1. Giáo dục tiểu học: Cái móng của ngôi nhà văn hoá dân tộc a) Giáo dục ngày nay được gọi là ngôi nhà văn hoá của dân tộc. Người ta không nhìn thấy giáo dục một cách cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được nó trong từng tế bào của cuộc sống. Giáo dục không bị chia cắt bởi thời gian, không bị pha loãng trong không gian

"top" >