Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Trang chủ

10 năm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học quản lý giáo dục (9/1/2008 - 9/1/2018)

Những thành quả đạt được trong hơn 10 năm qua của Viện NCKH Quản lý giáo dục trước hết thuộc về các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã hình thành một hướng đi đúng đắn về NCKH QLGD của Học Viện QLGD, là sự ủng hộ và khích lệ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho NCKH của Học Viện QLGD, sự tin tưởng và hỗ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hữu quan, các cộng tác viên và đặc biệt là sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, viên chức của Viện trong chặng đường đầu tiên đầy thử thách.

Tin tức & sự kiện