Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Giới thiệu

Giới thiệu Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

 

VIỆN TRƯỞNG:

PGS.TS Dang Thi Thanh Huyen

Bà  Đặng Thị Thanh Huyền, Phó giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế học

PHÓ VIỆN TRƯỞNG:

Ths Luong Thanh Phuong

 

Bà Th.s Lương Thanh Phượng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  

1)Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục;

2) Thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục; Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn khoa học, sự kiện khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục;

3) Tư vấn, lập hồ sơ thầu, đề tài, dự án khoa học; giám sát, đánh giá và hợp tác kiểm định các chương trình thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục;

4) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý giáo dục cho cộng đồng;

5)Các nhiệm vụ khác do Học viện Quản lý giáo dục giao. 

Sơ lược Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục. Viện được thành lập theo quyết định số 14/QĐ-HVQLGD của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ngày 09/01/2008 Viện hoạt động theo chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 202/ĐK-KH&CN của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ngày 01/04/2008.

Viện có con dấu và tài khoản riêng.

Các mốc thời gian phát triển Viện:

Năm 1990: Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Giáo dục sáp nhập về  Trường CBQLGD & ĐT.

Năm 1995: Trường CBQLGD & ĐT thành lập Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục

Năm 2006: Học viện QLGD thành lập Trung tâm nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Năm 2008: Thành lập Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục trên cơ sở sáp nhập Trung tâm nghiên cứu Tổ chức quản lý và Kinh tế học giáo dục với Trung tâm nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục.

daihoichibo

Các Ban nghiên cứu

Ngoài phòng tổng hợp phụ trách các hoạt động hành chính- tài chính, Viện có 3 tổ chuyên môn sau:

1) Ban nghiên cứu Quản lý – Kinh tế học giáo dục;

2) Ban nghiên cứu Chính sách giáo dục;

3) Ban nghiên cứu Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục

4) Ban Chuyên gia về phát triển nghiên cứu khoa học&công nghệ

Số lượng các thành viên trong đơn vị: 16 ( Trong đó: Cơ hữu: 8 người; Cộng tác viên (CTV)/kiêm nhiệm: 8 người

 

Danh sách các thành viên thường trực (cơ hữu):

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1.

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

Viện trưởng,

2.

ThS. Lương Thị Thanh Phượng

Phó Viện trưởng, Trưởng Phòng Tổng hợp

3.

ThS. Nông Thị Quyên

Chủ tịch công đoàn Viện

Thường trực Ban nghiên cứu Quản lý – Kinh tế học giáo dục

4.

TS. Nguyễn Thị Mai Phương

Trưởng ban nghiên cứu Quản lý – Kinh tế học giáo dục

5.

CN. Phạm Thị Thu Hường

CV. Kế toán – Hành chính, Phòng Tổng hợp

6.

ThS.NCS. Ngô Thị Thùy Dương

NCV. Thường trực Ban Nghiên cứu Chính sách giáo dục

7.

ThS. Trần Thị Thanh Nga

Ban nghiên cứu Quản lý – Kinh tế học giáo dục (hiện công tác biệt phái tại Bộ GD&ĐT)

8.

ThS. Đào Anh Tuấn

NCV. Thường trực hoạt động thông tin, tuyên truyền, ứng dụng CNTT.

9.

ThS. Lê Thành Vinh

CV. Thường trực Ban Chuyên gia

 

Danh sách Ban chuyên gia

(theo Quyết định số 78/QĐ-HVQLGD ngày 22 tháng 2 năm 2013 của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục về tahnfh lập Ban chuyên gia về phát triển NCKH-CN )

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ hiện tại

Trách nhiệm

1.

PGS.TS. Trần Ngọc Giao

Giám đốc HVQLGD

Trưởng ban,

Chủ trì seminar

2.

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

Viện trưởng Viện NCKH QLGD

Phó trưởng ban thường trực, Thư ký Seminar

 

3.

ThS. Phạm Ngọc Lan

Phó GĐ TT ĐT ĐH&BDNG&CBQLGD

Phó trưởng ban

 

4.

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo

Nguyên Hiệu trưởng trường CBQLGD&ĐT

 

Thành viên

5.

PGS.TS. Đặng Bá Lãm

Nguyên Viện trưởng Viện NCPTGD

Thành viên

6.

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến

Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Thành viên

7.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo TW

Thành viên

8.

GS.TS. Tô Xuân Dân

Nguyên Viện trưởng Viện NC KT-XH Hà Nội

Thành viên

9.

PGS.TS. Chu Hồng Thanh

Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GD&ĐT

Thành viên

10.

PGS.TS. Nguyễn Công Giáp

Phó Giám đốc HVQLGD

Thành viên

11.

GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Giám đốc HVQLGD

Thành viên

12.

PGS.TS. Lê Phước Minh

Phó Giám đốc HVQLGD

Thành viên

13.

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Hạnh

Trưởng khoa cơ bản, HVQLGD

Thành viên

14.

TS. Nguyễn Minh Đức

Trưởng khoa Giáo dục, HVQLGD

Thành viên

15.

PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh

Trưởng khoa Quản lý

Thành viên

16.

TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Phó Trưởng khoa Quản lý

Thành viên

17.

PGS.TS. Hà Thế Truyền

Giảng viên khoa Quản lý, HVQLGD

Thành viên

18.

TS. Phạm Quang Trình

Trưởng khoa CNTT, HVQLGD

Thành viên

19.

PGS.TS. Trương Văn Châu

Trưởng phòng QLGD

Thành viên

20.

PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

Giám đốc Trung tâm Sau đại học & bồi dưỡng NG&CBQLCSGD, HVQLGD

Thành viên

Danh sách gồm 20 (Hai mươi) người.

 Tóm tắt phương hướng phát triển của Viện NCKH QLGD trong giai đoạn 2010-2015

Viện sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 theo hướng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn đổi mới quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do Học viện QLGD giao phó.

- Tiếp tục làm đầu mối hỗ trợ khoa học để đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng của Học viện QLGD,

- Đầu mối tổ chức xây dựng các chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng CBQLGD

- Xây dựng các chương trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Phát triển ứng dụng kết quả nghiên cứu về xây dựng giáo án điện tử, bài giảng e-learning trong đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD & ĐT

- Nghiên cứu lý luận đổi mới quản lý GD&ĐT Việt nam, thực hiện Chiến lược GD giai đoạn 2011-2020

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và dụng Kinh tế - tài chính giáo dục theo hướng ứng dụng để mở rộng cơ hội tiếp cận, nâng cao chất lượng và tăng hiệu quả giáo dục và đào tạo trong xu thế hội nhập. Tăng cường nghiên cứu phát triển kỹ năng quản lý trường học.

- Nghiên cứu đổi mới chính sách đối với CBQLGD các vùng, miền, đặc biệt là vùng khó khăn.

- Tiếp tục triển khai hợp tác với các Dự án phát triển giáo dục và các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học QLGD trong thực tiễn. Đặc biệt quan tâm tới nâng cao năng lực CBQLGD, đổi mới QLGD ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số


Địa chỉ: VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: +84 - 4 - 6640 343;

Fax:            +84 - 4 - 6649905

website: www.qlgdviet.com

 

 

 

Các nội dung khác