Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Hội thảo khoa học thường niên 2016, chủ đề: "Quản lý nhà trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới giáo dục”

Hội thảo khoa học thường niên 2016, chủ đề: "Quản lý nhà trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới giáo dục”

Ngày 01 tháng 6 vừa qua, Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý Giáo dục đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên 2016 với chủ đề: “Quản lý nhà trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới giáo dục”.


 

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm, chú ý tham gia, thảo luận của các quý Thầy, Cô các khoa, đơn vị thuộc Học viện quản lý Giáo dục; thành viên ban chuyên gia và cộng tác viên của Học viện và các cán bộ nghiên cứu của Viện NCKHQLGD.

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo đã đề cấp đến những vấn đề quan trọng của việc triển khai  thực hiện công cuộc đổi mới căn bản giáo dục từ giác độ quản lý trường học, như đổi mới hệ thống giáo dục, văn hóa trường học, năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền - Viện trưởng Viện NCKHQLGD phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Các giảng viên, chuyên gia, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện tới tham dự Hội thảo

 

GS.TS. Đinh Quang Báo - Ban chỉ đạo đổi mới CT,SGK GDPT trình bày báo cáo

 

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo phát biểu tại hội thảo 

 

 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cuối buổi Hội thảo