Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Liên hệ

Liên hệ

Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục

Địa chỉ: 

Tầng 4 nhà A1 - Học viện Quản lý giáo dục

31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: +84-4-36640 343

Fax:           +84-4-36649 905

Email: qlgdviet@moet.edu.vn

Website: www.qlgdviet.edu.vn

 

Ban biên tập website:

Chủ biên: PGS TS. Đặng Thị Thanh Huyền
Ủy viên: ThS. Hoàng Thị Linh Giang

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.