Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Chương trình Fulbright và cơ hội hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Chương trình Fulbright và cơ hội hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Chủ đề: Chương trình Fulbright và cơ hội hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Thời gian:  Ngày 27/7/2015;

 

Báo cáo viên: Ms. Đỗ Thu Hương, Trợ lý Chương trình Fulbright tại Việt Nam

 

 

Tại buổi seminar, Cô Thu Hương đã chia sẻ với các giảng viên và cán bộ Học viện quản lý Giáo dục những thông tin hữu ích về các cơ hội học bổng của chương trình Fulbright tại Việt Nam. 

Một số loại học bổng mà Fulbright hiện đang thực hiện bao gồm:

- Chương trình trao đổi Học giả Việt Nam - Hoa Kỳ

- Chương trình trao đổi sinh viên Hoa Kỳ, Việt Nam

- Chương trình trao đổi học giả Hoa Kỳ - ASEAN

- Và một số chương trình khác như ETA (English Teaching Assistantship Program), FSP (Fulbright Specialist Program).

Một số hình ảnh tại buổi seminar:

PGĐ phụ trách HV  - GS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Seminar


Cô Đỗ Thu Hương chia sẻ thông tin về chương trình học bổng Fulbright

Toàn cảnh Seminar

Các thông tin liên quan về chương trình trao đổi học giả Việt Nam - Hoa Kỳ có thể được tìm thấy tại: http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/pdf-forms/fvsc2016-info.pdf