Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Hội thảo khoa học thường niên 2015 chủ đề "Làm thế nào để hiệu trưởng thành công trong lãnh đạo giáo viên dạy học phát triển năng lực học sinh?"

Hội thảo khoa học thường niên 2015 chủ đề "Làm thế nào để hiệu trưởng thành công trong lãnh đạo giáo viên dạy học phát triển năng lực học sinh?"

Ngày 11 tháng 11 vừa qua, Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý Giáo dục đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên2015 với chủ đề: “Làm thế nào để  hiệu trưởng thành công trong lãnh đạo giáo viên dạy học phát triển năng lực học sinh?”

 

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm, chú ý tham gia, thảo luận của các quý Thầy, Cô các Khoa, đơn vị thuộc Học viện quản lý Giáo dục; thành viên ban chuyên gia và cộng tác viên lâu năm của Học viện và các cán bộ nghiên cứu, giảng viên của Viện NCKHQLGD.

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo đã đề cấp đến những vấn đề quan trọng của việc triển khai  thực hiện công cuộc đổi mới căn bản giáo dục từ giác độ phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trường học, đặt bài toán năng lực hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục cho đến đề xuất các hướng đi cho phát triển năng lực đội ngũ CBQLGD hướng đến sự thành công của các nhà trường.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

TS. Ngô Thị Thùy Dương , VNCKHQGLD giới thiệu chương trình 

ThS. Lương Thị Thanh Phượng, Phó Viện trưởng Viện NCKHQLGD phát biểu khai mạc

 

TS. Trần Hữu Hoan (PGĐ Học viện QLGD)  phát biểu khai mạc 

Sau phần  khai mạc chương trình là các báo cáo của chuyên gia và cán bộ  Viện NCKHQLGD: 

Báo cáo của PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, Nguyên hiệu trưởng HVQLGD 

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, chuyên gia Viện NCKHQLGD, trình bày bài tham luận “Hiệu trưởng và vai trò lãnh đạo nhà trường”

 

TS. Ngô Thị Thùy Dương báo cáo 

Các đại biểu tham dự Hội thảo trao đổi, thảo luận và góp ý theo chủ đề chung và các báo cáo được trình bày: 

GS.TS. Nguyễn Đức Chính phát biểu ý kiến đóng góp

 

NGƯT.TS. Nguyễn Tùng Lâm, Hội tâm lý Học giáo dục Việt Nam

 

TS. Đặng Tự Ân, tư vấn trưởng chương trình VNEN 

 

TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (Khoa Giáo dục) trình bày ý kiến 

 

Thầy Phạm Công Đam (Phòng Thanh tra - Pháp chế) 

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức (Khoa Giáo dục) phát biểu tại Hội thảo 

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bế mạc Hội thảo